Блог

Правові новини

Зміни у трудовому законодавстві щодо виплат заробітної плати у воєнний час

24.03.2022 набрав чинності Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. Цей документ впроваджує тимчасові зміни в норми КЗпП України. Важливо пам’ятати, що норми Закону утратять юридичну силу після скасування воєнного стану в Україні.

Цей закон направлений на захист інтересів роботодавців але обмежує права працівників, у тому числі в частині оплати праці.

Основні зміни, які вступили в силу з 24.03.2022, стосуються наступного:
– особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану;
– особливості переведення та зміни істотних умов праці;
– особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника та з ініціативи роботодавця;
– особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку;
– оплата праці;
– призупинення дії трудового договору тощо

Що було до прийняття нового закону?

Роботодавець міг відправити працівників в оплачувану відпустку або відпустку за власний рахунок, проте тільки за бажанням працівника + міг організувати роботу дистанційно. Максимально, що міг зробити роботодавець – перевід підприємства в режим простою та оплати 2/3 окладу за весь час простою. Нижче, ніж 2/3 окладу роботодавець платити не міг, навіть якщо працівник не ходить на роботу через бойові дії.

Що змінилось після вступу в силу нового закону?

Призупинення дії трудового договору. Найбільш суттєва зміна – це право роботодавця і працівника призупинити дію трудового договору, якщо надання і виконання роботи неможливе через військову агресію. На час такого призупинення роботодавець не повинен виплачувати працівнику жодну заробітну плату. Рішення про призупинення трудового договору приймається в односторонньому порядку і погодження з працівником не потребує. Пільгових категорій немає.

Обов’язок щодо компенсації заробітної плати на період призупинення трудового договору покладається на державу, яка здійснює військову агресію проти України.
В даному випадку державний бюджет зняв з себе всю відповідальність, захистив інтереси роботодавців, а працівників поставив в тупікове становище.

Щодо інших змін в оплаті праці у воєнний час

Роботодавець позбавляється відповідальності за порушення строків виплати заробітної плати, якщо доведе, що таке порушення пов’язано з веденням бойових дій або іншими обставинами непереборної сили. Строк таких виплат може бути відтерміновано до моменту відновлення діяльності підприємства.

До цього роботодавець не мав права взагалі не платити заробітну плату працівникам, єдиним винятком міг стати тільки випадок, коли працівник сам написав заяву про відпустку за власний рахунок.

Тому, за період до 23.03.2022 працівники мають право вимагати від роботодавця виплати за весь період вимушеного прогулу заробітну плату, ці розміри повинні бути в розмірі середньомісячного заробітку або, як мінімум, 2/3 посадового окладу, якщо підприємство було переведено в режим простою.

І тільки з 24.03.2022 роботодавець отримав право не здійснювати виплати заробітної плати працівнику на момент припинення дії трудового договору, якщо таке рішення буде прийнято.

Інші зміни, які вступили в силу з 24.03.2022 і будуть діяти до моменту закінчення воєнного стану

– Трудовий договір можна укладати і письмово, і усно.
– Можливість встановлення випробувального терміну для будь-яких категорій працівників.
– Можливість укладення термінових трудових договорів на час виконання конкретних робіт або на період тимчасової відсутності іншого працівника.
– Можливі зміни умов праці, покладання на працівників додаткових обов’язків або перевід на іншу роботу без попереднього повідомлення про це.

Повернутися назад