Позбавлення батьківських прав

Відповідно до Сімейного Кодексу України (далі — СК України) батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Вони також зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, поважати дитину. Забороняється принижувати дитину, експлуатувати її, застосовувати до неї фізичні покарання. Разом з тим, як не сумно це констатувати, не всі батьки належним чином дбають про своїх дітей, проте в старості претендують на своє утримання з боку цих самих дітей. Щоб запобігти таким, погодьтеся, не цілком справедливим вимогам з боку недобросовісних батьків, є сенс своєчасно звернутися з позовом про позбавлення батьківських прав.

Перелік батьківських обов’язків закріплений в ст. 150 Сімейного Кодексу України

Підстави позбавлення батьківських прав

Статтею 164 СК України встановлено вичерпний перелік підстав для позбавлення матері або батька дитини батьківських прав. До них належать такі:

 • залишення без поважної причини дитини в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров’я та відсутність щодо неї батьківського піклування протягом шести місяців;
 • ухилення від виховання дітей (свідома і умисна відсутність турботи, ігнорування потреб дитини і т.д.);
 • хронічний алкоголізм або наркотична залежність (необхідна наявність відповідних медичних висновків);
 • експлуатація дитини, в тому числі примушування до жебракування та бродяжництва;
 • засудження за вчинення умисного кримінального злочину щодо дитини;
 • жорстоке поводження з дітьми (приниження, фізичне або психічне насильство і т.д.).

Невиплата аліментів НЕ є причиною для позбавлення батьківських прав

Мати або батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

Процедура позбавлення батьківства

Відповідно до ст. 165 СК України позов про позбавлення батьківських прав можуть подати:

 • один з батьків,
 • опікун,
 • піклувальник,
 • особа, в сім’ї якої проживає дитина,
 • заклад охорони здоров’я,
 • навчальний або дошкільний навчальний заклад,
 • прокурор,
 • орган опіки та піклування,
 • сама дитина, якщо вона досягла на момент подачі позову 14-річного віку.

Особливістю для даних суперечок є те, що згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 19 СК України обов’язковою стороною є орган опіки та піклування. Таким чином, його потрібно вказувати в позові як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог.

Цей же орган повинен надати суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, отриманих в результаті обстеження житлових умов батьків, а також на підставі документів, що стосуються справи. Найкраще отримати такий висновок до подання позовної заяви.

Однак, якщо у наданні висновку органом опіки і піклування було відмовлено, то позов можна подати і без нього. При цьому необхідно просити суд витребувати такий висновок, оскільки обов’язок збору доказів лежить на позивачі.

Особа може бути позбавлена ​​батьківських прав тільки у відношенні дитини, яка не досягла вісімнадцяти років і тільки на підставах, передбачених ст. 164 Сімейного Кодексу України

Обставини, які слід довести для позбавлення батьківських прав:

 • батько чи мати не спілкується з дитиною і не проявляє ініціативи в такому спілкуванні.
 • батько або мати не бере участі в навчанні дитини – не відвідує школу, не допомагає в підготовці дитини до школи, не відвідує шкільні заходи за участю дитини тощо.
 • батько або мати не бере участі в позашкільному розвитку дитини – не пропонує гуртки, на які дитина може ходити, не водить дитину в гуртки, на які дитина вже записана, а також не відвідує заходи, організовані кружками за участю дитини і т.п.
 • батько чи мати не турбується про здоров’я дитини – під час хвороби не відвідує дитину, не цікавиться станом його здоров’я, не оплачує рахунки з медичних установ;
 • перешкоджає у здійсненні можливості відвідування дитиною інших країн для її духовного, внутрішнього розвитку і розширення кругозору;
 • не платить кошти на утримання дитини, чим фактично не виконує обов’язки щодо забезпечення дитини належним харчуванням, одягом і т.д.

До позовної заяви додаються:

 • копія паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про шлюб батьків дитини (якщо є);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • документи, що свідчать про наявність обставин для позбавлення батьківських прав;
 • висновок органу опіки та піклування або клопотання про його витребування;
 • копія позовної заяви;
 • оригінал квитанції про сплату судового збору (він становить – 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, в 2019 році це 768.40 грн.)

Після чого позовна заява підписується, проставляється дата складання і подається в суд за місцем реєстрації (прописки) відповідача.

При задоволенні позову про позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину.

Правові наслідки позбавлення батьківських прав

Результатом вступу в законну силу рішення суду про позбавлення батьківських прав батька і/або матері є втрата всіх прав, заснованих на спорідненості з дитиною.

Більш конкретно правові наслідки позбавлення батьківських прав описані в ст. 166 Сімейного кодексу, згідно з якою позбавлені прав батько і/або мати:

 • втрачають право на виховання дітей;
 • втрачають немайнові права щодо дітей;
 • перестають бути представниками дитини;
 • втрачають права на пільги і державну допомогу;
 • не можуть бути усиновлювачами та опікунами;
 • не можуть розраховувати на майнові права, пов’язані з батьківством і материнством, які присуджувалися б їм при непрацездатності.

Слід зауважити, що батько і мати, позбавлені батьківських прав, не звільняються від обов’язку по утриманню дитини до досягнення нею 18 років (ч. 2 ст. 166 СК). Крім того, батьки зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дітей (ст. 185 СК) і відшкодовувати шкоду, завдану дитиною (ст. 1 183 Цивільного кодексу України).

Відновлення батьківських прав

Позбавлення батьківських прав має безстроковий характер. Однак воно не є незворотнім. Батьківські права батьків або одного з них можуть бути відновлені, якщо ці особи змінили свою поведінку по відношенню до дитини або вилікувалися від алкоголізму або наркоманії. Питання про поновлення батьківських прав вирішується судом за позовом позбавленої їх особи. Особа, пред’явивши позов, повинна довести, що її поведінка змінилася і що вона може забезпечити належне виховання дитини.Для розгляду судом справи про поновлення батьківських прав необхідно також отримати письмовий висновок органу опіки і піклування.

Позбавлення батьківських прав не є безповоротним

Якщо в позові було відмовлено, то повторне звернення з позовом про поновлення батьківських прав допускається не раніше ніж через рік після такої відмови.

Якщо дитину вже усиновили, то позов про поновлення батьківських прав не може бути задоволений, поки усиновлення не скасоване судом або не визнане недійсним.

Для отримання позитивного рішення важливо знати не тільки законодавство, але і орієнтуватися в судовій практиці, правильно зібрати і своєчасно подати належні докази.

Поновлення батьківських прав можливо тільки до досягнення дитиною повноліття (18 років).