Корпоративне право

Правила гри в бізнес-середовищі ускладнюються, зокрема – у зв’язку з введенням великої кількості нових законодавчих норм та частим внесенням змін до чинних нормативно-правових актів. З метою мінімізації правових ризиків компанії почали впроваджувати спеціальний механізм – комплаєнс-контроль. Водночас, актуальним засобом для стабільної діяльності будь-якої компанії залишається підтримка досвідченого в сфері корпоративного права юриста.
 
Як не випасти з правового поля, зберегти та примножити свій бізнес в умовах законодавчої турбулентності? Фахівці адвокатського об’єднання Legard допоможуть вам знайти відповіді на ці запитання.
 
Наша практика корпоративного права охоплює всі етапи життєвого циклу суб’єкта господарської діяльності та передбачає надання таких послуг:
Отримати консультацію
Реєстрація бізнесу:

вибір організаційно правової форми (ТОВ, ФОП, АТ і так далі), вирішення питань з назвою, юридичною адресою, підготовка та подача держ. реєстратору установчих документів, реєстрація торговельної марки, отримання ліцензій та дозволів, реєстрація платника податків.

Зміна

розміру статутного капіталу, назви, КВЕД, директора, складу засновників/ кінцевих бенефіціарних власників, юридичної адреси.

Супровід купівлі-продажу корпоративних

прав, а також поділу бізнесу між колишнім подружжям після розлучення, введення спадкоємця до складу засновників ТОВ.

Злиття та поглинання M&A,

інші види реорганізації (приєднання, виділення, перетворення, поділ): структурування угод, супровід переговорів, підготовка проектів договорів.

Антирейдерський захист:

 оцінка наявності/ відсутності уразливостей компанії для рейдерів, робота з усунення виявлених «слабких місць», розробка інструктажів для персоналу компанії стосовно поведінки при спробі рейдерського захоплення.

Супровід процедури ліквідації юридичних осіб:

розробка вигідної моделі припинення компанії, підготовка та подача необхідного пакету документів.

Вирішення корпоративних спорів:

використання методів ADR (медіації, переговорів, супровід справи в третейському суді і так далі) та представництво інтересів клієнта в суді.

Стягнення дебіторської заборгованості

 з контрагентів компанії (покупців, замовників, клієнтів): переговори, претензійно-позовна робота.

Due Diligence потенційного об’єкта

 інвестування/ злиття та поглинання або боржника (оцінка активів, становища на ринку, господарської діяльності в цілому, перевірка обтяжень і так далі).

Консультації

щодо структурування/ оптимізації моделі управління бізнесом, з реструктуризації (виділення непрофільних активів та продажу неліквідних активів), з питань оптимізації оподаткування.

Новий напрямок роботи фахівців АТ Legard – compliance-практика (впровадження системи управління правовими ризиками), яка включає:

  • виділення правових загроз та ризиків для бізнесу;
  • розробку документів та процедур для забезпечення відповідності діяльності компанії чинному законодавству;
  • попередження ризиків недотримання вимог регуляторів;
  • усунення конфлікту інтересів;
  • захист даних (з урахуванням GDPR);
  • антимонопольний комплаєнс;
  • розробку Кодексу корпоративного поведінки, де регламентовані норми поведінки співробітників при взаємодії з клієнтами, контрагентами, іншими співробітниками, контролюючими органами, іншими третіми особами.

 

Щоб бізнес працював, подбайте про надійний правовий фундамент для нього!

Залишились питання?